maandag 10 december 2012

NARCIS

Een verheugende mededeling van een collega van de KNAW:

"Sinds kort is in NARCIS een nieuwe mijlpaal bereikt: er zijn nu meer dan 300.000 open access publicaties via NARCIS toegankelijk, waarvan 41.000 proefschriften. Deze wetenschappelijke publicaties zijn afkomstig van de universiteiten, de KNAW, NWO en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland. Ruim 16.000 publicaties dateren uit 2012."