zondag 15 november 2009

Univers


Zomaar twee items over Open Access in de Univers van 5 november!

Het eerste bericht
Extra geld voor ‘Open publiceren’ ging over de koerswijziging van het NWO wat betreft hun Open Access-beleid. In het NRC-bericht NWO kiest voor vrij toegankelijke publicaties van 27 oktober was al te lezen dat het NWO wil dat wetenschappelijke artikelen die het resultaat zijn van onderzoekssubsidies, in het publieke domein moeten komen. De Zweedse onderzoeksraad stelde onlangs ook deze eis. Nog even en Nederland komt ook voor op de lijsten van ROARMAP en SHERPA/Juliet. Deze lijsten registreren het Open Access-beleid van research funders, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten over de hele wereld. Meestal gaat het om een vereiste om een publicatie in een repository op te nemen. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat de Universiteit van Utrecht al in ROARMAP staat. Bij Utrecht gaat het echter om een aanbeveling en nog niet om een verplichting. Maar zo’n policy statement is een hele mooie stap en ze zijn de eerste …!

Het tweede bericht is van Edwin van Dam, hoogleraar wiskunde en operations research bij de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Edwin was een van de onderzoekers met wie we tijdens de Open Access week een
mini-interview hielden. Hij schreef een opiniestuk naar aanleiding van de Open Access week met de titel ´We scientists are idiots´. Ik hoop dat deze titel voldoende aanleiding geeft om het te gaan lezen.