woensdag 24 maart 2010

NARCIS


De website van de onderzoeksportal NARCIS is vernieuwd en ik vind het er prachtig uit zien! Net als de nieuwe UvT search engine Get It! werkt ook NARCIS voortaan met facetten; per facet worden de zoekresultaten weergegeven. Nadeel daarvan is dat je nu bij proefschriften, in het overzichtje van alle universiteiten, meteen kunt zien dat de UvT wat achterloopt met de aanlevering van fulltext proefschriften.

Kijk vooral zelf naar de
nieuwe NARCIS! Er is ook een mooie flyer beschikbaar.

zondag 21 maart 2010

Open Access fonds NWO


Sinds begin maart 2010 is het Stimuleringsfonds Open Access-Publicaties van het NWO een feit. Eind oktober vorig jaar werd het voornemen al aangekondigd maar nu is er een uitgewerkte procedure voor het aanvragen beschikbaar.

“Aangevraagd kan worden uitsluitend de fee die betaald moet worden voor het publiceren in een wetenschappelijk, peer reviewed Open Access-tijdschrift van publicaties die voortkomen uit het door NWO gefinancierde onderzoek. Per project is een budget beschikbaar van maximaal € 5000.“

Er is een
brochure in PDF beschikbaar.

zaterdag 20 maart 2010

Humanties journals cost much more ...

Van Hans kreeg ik in juli vorig jaar een printje van een artikeltje uit The Chronicle of Higher Education, met de titel Humanities Journals Cost Much More to Publish Than Science Periodicals. Gelukkig een printje, want de volledige digitale tekst was op geen enkele wijze te achterhalen. Dit in tegenstelling tot het rapport dat het onderwerp was. Titel van het rapport: The future of scholarly journals publishing among social science and humanities associations.

Enkele details uit het Chronicle-artikel:
 • It costs more than three times as much to publish an article in a humanities or social-science journal as it does to publish one in a science, technical, or medical, or STM, journal.
 • The author-pays approach works well enough in STM fields, in which grant money is easier to come by – not the case in the chronically underfunded fields covered by the study. Authors in the STM field have ways of financing the publication of their articles that authors in the humanities and social sciences simply do not have.
 • The findings are pointing us away from author-pays open access toward figuring out what other open access models could work for humanities and social sciences journals.
De Universiteit van Tilburg is een typische humanities en social siences universiteit. Beleid voeren op Open Access is hier wel degelijk anders dan op universiteiten met meerdere STM disciplines. In dit licht vind ik het hoofdstuk Questions requiring fuller answers van het rapport dan ook interessant, met name de vragen:
 • How are humanities and social science journals different from STM journals?
 • Which Open Access model(s) are sustainable for HSS publishers?
 • Where would the money come from to support ‘gold’ OA in HSS journals?
 • If HSS articles are posted to an OA repository how long should the embargo period be?

Open Access highlights 2009

Begin dit jaar stond er op de Nederlandse Open Access website (http://www.openaccess.nl/) een verwijzing naar de SPARC Open Access Newsletter, issue #141. Hier geeft Peter Suber een overzicht van de OA highlights van 2009:

 • Open access policies at funding agencies
 • Open access policies at universities
 • Some growth numbers
 • Open access archiving
 • Open access journals
 • Data
 • Books
 • Licensing
 • Effects of the recession
 • Some highlights of the highlights (the worst and best of 2009)