maandag 28 maart 2011

What researchers want

Bij SURFfoundation verscheen vorige maand het rapport van Martin Feijen met de titel "What researchers want : Een literatuuronderzoek naar de wensen van onderzoekers op het gebied van dataopslag en toegang tot data".


De
website van SURFfoundation geeft de link naar het rapport en een samenvatting, die ik hier ook graag opneem.

Deze publicatie is een verslag van een literatuuronderzoek naar de wensen van onderzoekers op het gebied van dataopslag en toegang tot data. Er zijn vijftien recente bronnen onderzocht uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Europa. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat onderzoekers bij het beheer van hun onderzoeksdata profijt kunnen hebben van ondersteunende diensten, maar dat deze ondersteuning dan wel aan een aantal eisen moet voldoen. Hoewel er grote verschillen bestaan in de wijze waarop binnen de diverse vakgebieden onderzoek wordt gedaan, hebben zij ook gemeenschappelijke wensen wanneer het gaat om de opslag van en toegang tot onderzoeksdata. Voor een optimale ondersteuning is het volgende nodig:
• Tools en diensten moeten afgestemd zijn op de werkstromen van de onderzoekers, die vaak per discipline (en soms zelfs per project) verschillend zijn;
• Onderzoekers willen geen regeling die van bovenaf en/of verplicht wordt opgelegd;
• Onderzoekers willen het liefst een “cafeteria”-model waarbij zij zelf uit een pakket diensten kunnen kiezen;
• Tools en diensten moeten gebruiksvriendelijk zijn;
• Onderzoekers moeten controle hebben over wat er met hun data gebeurt, wie toegang heeft tot die data en onder welke voorwaarden. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat degene die hun data (datacentrum, bibliotheek, etc.) gebruikt, hun belangen respecteert;
• Onderzoekers verwachten dat de tools en de diensten een ondersteuning zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden binnen het onderzoeksproject – langetermijnbelang/algemeen belang dient hieraan ondergeschikt te zijn;
• De voordelen van de ondersteuning moeten duidelijk zichtbaar zijn – niet over drie jaar, maar nu;
• De ondersteuning moet lokaal worden aangeboden, praktisch zijn en beschikbaar zijn op het moment dat het nodig is.

Opvallend is dat onderzoekers onderscheid maken tussen opslag en bewaring. Hoewel zij een duidelijke wens hebben voor ondersteuning bij de dagelijkse gegevensopslag, zien zij gegevensbewaring toch als een volgende stap die niet direct binnen hun aandachtsgebied ligt. Onderzoekers willen ook graag controle hebben over wie toegang tot hun gegevens heeft en onder welke voorwaarden.

vrijdag 25 maart 2011

The value of libraries for research

Richard twitterde gisteren over het RIN-rapport "The value of libraries for research and researchers".

This jointly commissioned RIN and RLUK report presents the findings of a systematic study of the value of the services that libraries in the UK provide to researchers, and of the contributions that libraries from a wide range of institutions make to institutional research performance. The aim was to identify the key characteristics of library provision to support research in successful UK universities and departments. The detailed findings are presented in the form of ten stories, about the different kinds of value that libraries provide in supporting both individual researchers and the research performance of their host institutions.


The key messages of the ten stories:
1. Good libraries help institutions to recruit and retain top researchers
2. Libraries help researchers win research grants and contracts
3. Libraries promote and exploit new technologies and new models of scholarly communications
4. Repositories increase the visibility of the institution and raise its research profile
5. Outward-facing libraries contribute to institution-wide Initiatives
6. Specialist staff work in partnership with academic Departments
7. Connecting with researchers enhances the value of the library’s services
8. Dedicated spaces provide a better work environment for researchers
9. Easy access to high-quality content is a key foundation for good research
10. Libraries are a physical manifestation of the values of the academy and of scholarship

woensdag 16 maart 2011

Bezuinigingen

Turbulente tijden! Ook bij Tilburg University slaan de bezuinigingen hard toe: 15 miljoen structureel bezuinigen. Per direct een vacaturestop en natuurlijk nog andere maatregelen die tot het beoogde resultaat moeten leiden. Via verschillende kanalen laat men al weten: primaire proces van onderwijs en onderzoek moet zoveel mogelijk buiten schot blijven. Ondersteunende diensten en personeel zullen de eerste klappen gaan opvangen. De komende weken moet duidelijk worden welke concrete maatregelen genomen worden.