maandag 9 februari 2009

Wat hebben we al gedaan?

Vorige week kreeg ik van de landelijke Taskforce Open Access rOAdmap 2009 de vraag wat de Repository Manager verwacht van de Taskforce. Ze willen onder andere weten wat wij zelf al gedaan hebben op het gebied van communicatie.
Terwijl ik bezig was om hier antwoord op te geven, realiseerde ik me dat er inmiddels zo toch al het een en ander is gebeurd.

  • In de brochure van de Tilburg University Repository die ruim een jaar geleden uitgekomen is, staat een item over Open Access (OA) en wordt er verwezen naar de Berlin Declaration die in januari 2007 door onze rector is ondertekend.
  • Ik heb een aantal keren een vergadering bijgewoond van een bibliotheekcommissie of onderzoeksdirecteuren waarbij ik iets kon vertellen over OA. Voor een klein groepje van de Faculteit Rechtswetenschappen heb ik een presentatie gegeven.
  • We hebben een memo over OA geschreven voor het POZ (overleg van rector met vice-decanen onderzoek).
  • In de zomer van 2008 heb ik een OA website gemaakt, binnen de website van de Repository.
  • Er is een klein Fonds Open Access publiceren opgezet. Onderzoekers krijgen hierdoor de gelegenheid om meer ervaring op de doen met het publiceren in OA.
  • Er is een stukje in Univers verschenen over het fonds.
  • Op de website van de bibliotheek is een nieuwsbericht geplaatst over de OA website en over het fonds.
  • In verschillende nieuwsbrieven (van de bibliotheek en van de faculteiten) verscheen een berichtje over het fonds.
  • Last but not least: de 1-op-1 contacten met de verschillende onderzoekers.

Al met al een mooie lijst met acties! Natuurlijk moet er nog veel meer gebeuren. Het POZ heeft gevraagd naar meer inzicht in de vindbaarheid van onze Repository en van de publicaties via de diverse kanalen. Verder moeten we vooral kijken naar hoe we de onderzoekers kunnen overtuigen van de voordelen van OA en de positieve invloed op citation impact. Voor de UvT is dit toch iets lastiger omdat binnen de humaniora en social sciences OA minder wordt toegepast dan bijvoorbeeld binnnen de technische wetenschappen, biologie en medicijnen.

Een klein intern onderzoekje naar OA met betrekking tot de economietijdschriften (de tijdschriften die door de faculteit zijn aangewezen als top journals en very good journals) liet onlangs zien dat er van die ongeveer 100 tijdschriften slechts twee waren die een OA keuzemodel hadden!! De reguliere uitgevers bieden vaak wel een OA keuzemodel, maar blijkbaar slechts voor een deel van hun tijdschriften. Gelukkig zijn de economen hier al heel ver met het digitaal aanleveren van publicaties omdat dit het gevoerde beleid is, al jaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten