maandag 28 maart 2011

What researchers want

Bij SURFfoundation verscheen vorige maand het rapport van Martin Feijen met de titel "What researchers want : Een literatuuronderzoek naar de wensen van onderzoekers op het gebied van dataopslag en toegang tot data".


De
website van SURFfoundation geeft de link naar het rapport en een samenvatting, die ik hier ook graag opneem.

Deze publicatie is een verslag van een literatuuronderzoek naar de wensen van onderzoekers op het gebied van dataopslag en toegang tot data. Er zijn vijftien recente bronnen onderzocht uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australiƫ en Europa. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat onderzoekers bij het beheer van hun onderzoeksdata profijt kunnen hebben van ondersteunende diensten, maar dat deze ondersteuning dan wel aan een aantal eisen moet voldoen. Hoewel er grote verschillen bestaan in de wijze waarop binnen de diverse vakgebieden onderzoek wordt gedaan, hebben zij ook gemeenschappelijke wensen wanneer het gaat om de opslag van en toegang tot onderzoeksdata. Voor een optimale ondersteuning is het volgende nodig:
• Tools en diensten moeten afgestemd zijn op de werkstromen van de onderzoekers, die vaak per discipline (en soms zelfs per project) verschillend zijn;
• Onderzoekers willen geen regeling die van bovenaf en/of verplicht wordt opgelegd;
• Onderzoekers willen het liefst een “cafeteria”-model waarbij zij zelf uit een pakket diensten kunnen kiezen;
• Tools en diensten moeten gebruiksvriendelijk zijn;
• Onderzoekers moeten controle hebben over wat er met hun data gebeurt, wie toegang heeft tot die data en onder welke voorwaarden. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat degene die hun data (datacentrum, bibliotheek, etc.) gebruikt, hun belangen respecteert;
• Onderzoekers verwachten dat de tools en de diensten een ondersteuning zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden binnen het onderzoeksproject – langetermijnbelang/algemeen belang dient hieraan ondergeschikt te zijn;
• De voordelen van de ondersteuning moeten duidelijk zichtbaar zijn – niet over drie jaar, maar nu;
• De ondersteuning moet lokaal worden aangeboden, praktisch zijn en beschikbaar zijn op het moment dat het nodig is.

Opvallend is dat onderzoekers onderscheid maken tussen opslag en bewaring. Hoewel zij een duidelijke wens hebben voor ondersteuning bij de dagelijkse gegevensopslag, zien zij gegevensbewaring toch als een volgende stap die niet direct binnen hun aandachtsgebied ligt. Onderzoekers willen ook graag controle hebben over wie toegang tot hun gegevens heeft en onder welke voorwaarden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten