donderdag 14 oktober 2010

Maandschrift Economie

Woensdag vertelde Marc in zijn openingswoord tijdens de Open Access discussiemiddag over ons project Maandschrift Economie. Corry is de drijvende kracht achter dit project. Kortweg houdt het in dat we vanaf het eerste nummer in 1935 tot het laatste nummer in 2004 alle artikelen gaan scannen en, natuurlijk in overleg en met goedkeuring van de huidige redactie, alle artikelen Open Access beschikbaar stellen.
Daarnaast mogen we alle nieuwe artikelen van UvT-auteurs in Kwartaalschrift Economie, direct na publicatie, via de Tilburg University Repository openbaar maken! Het Kwartaalschrift hanteert een ’moving wall’ van een jaar: de fulltext van de artikelen is vrij beschikbaar via hun website, met uitzondering van het laatste jaar. Voor UvT-auteurs geldt dit dus niet!

Voor alle duidelijkheid: in 2004 ging het Maandschrift Economie (van Nederlandse origine) samen met het Economisch en Sociaal Tijdschrift (van Belgische origine) en heette vanaf toen Kwartaalschrift Economie. Het project betreft alleen het Maandschrift Economie, dus tot 2004.

In dit project valt het Open Access initiatief mooi samen met het 75-jarig bestaan van het tijdschrift (eerst Maandschrift, nu Kwartaalschrift). Yvonne van de drukkerij heeft er een mooie poster voor gemaakt. Tijdens een Google zoekactie naar de historische achtergrond van het tijdschrift, kwam ik een voorwoord van redacteur en UvT-er Pieter Meulendijks uit 1995 tegen in het nummer op het moment dat Maandschrift Economie precies 60 jaar bestond. Voor de poster hebben we de eerste pagina van het allereerste nummer in 1935 gescand, en juist hierover zegt Meulendijks:
    Het eerste nummer was gevuld met artikelen van de hand van vier auteurs, die allen hoogleraar waren aan de ‘Roomsch-Katholiek Handelshoogeschool, Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen, Tilburg’ en waarvan er drie bovendien redacteur waren van het nieuwe tijdschrift.
Hij heeft het dan over H.A. Kaag (red.), C.P.M. Romme, M.J.H. Cobbenhagen (red.) en J.E. De Quay (red.). De Quay, de toenmalige minister van sociale zaken , schreef in dit eerste nummer over zijn initiatief om over te gaan tot ‘De vervanging van vrouwelijke door mannelijke arbeidskrachten nu het vraagstuk van de werkloosheid en vooral van de werkloosheid van jonge mannen zozeer de aandacht vraagt’. Tijden veranderen ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten