zaterdag 19 juni 2010

Aanpassing aanvraag NWO fonds

Het NWO heeft op 11 juni een wijziging aangebracht in de procedure voor het aanvragen van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Open Access-publicaties. Tijdens de WRM (Werkgroep Repository Managers) bijeenkomst van 20 mei werd al geconstateerd dat maar voor een beperkt aantal publicaties een aanvraag uit het fonds gedaan kon worden. Na de aankondiging van het fonds op 2 februari lijkt de aanvraagprocedure in allerijl opgesteld te zijn. In het WRM is afgesproken dat Just en Saskia W. met de NWO in gesprek zouden gaan. Nog geen maand later is er al resultaat geboekt, goed werk!

Het gaat om een aanpassing in “Wat kan aangevraagd worden”. In de eerste versie stond:
"Aangevraagd kan worden uitsluitend de fee die betaald moet worden voor het publiceren in een peer reviewed wetenschappelijk Open Access-tijdschrift van publicaties die voortkomen uit het door NWO gefinancierde onderzoek."

Dit staat in de versie van 11 juni:
"Aangevraagd kan worden uitsluitend de fee die betaald moet worden voor
a) het publiceren in een peer reviewed wetenschappelijk Open Access-tijdschrift, of
b) het vrijkopen voor Open Access van een artikel dat verschenen is in een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift dat niet (geheel) Open Access is, of
c) het Open Access publiceren van een peer reviewed boek/monografie (niet: proefschrift) bij een wetenschappelijke uitgever of in een wetenschappelijke reeks, waarbij de publicatie voortkomt uit een door NWO gesubsidieerd onderzoeksproject en op het moment van aanvraag nog niet is verschenen."


Just liet afgelopen week ook nog weten dat het NWO de namen van de contactpersonen van de universiteiten op zal nemen. Bij hen kunnen potentiele afnemers van het fonds informatie opvragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten