zondag 21 maart 2010

Open Access fonds NWO


Sinds begin maart 2010 is het Stimuleringsfonds Open Access-Publicaties van het NWO een feit. Eind oktober vorig jaar werd het voornemen al aangekondigd maar nu is er een uitgewerkte procedure voor het aanvragen beschikbaar.

“Aangevraagd kan worden uitsluitend de fee die betaald moet worden voor het publiceren in een wetenschappelijk, peer reviewed Open Access-tijdschrift van publicaties die voortkomen uit het door NWO gefinancierde onderzoek. Per project is een budget beschikbaar van maximaal € 5000.“

Er is een
brochure in PDF beschikbaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten