zondag 5 april 2009

Nogmaals citaten

Een nieuwe uitdaging! Op 15 maart schreef ik over het verifiëren van citaten die gebruikt gaan worden voor een kunstwerk in gebouw L. Inmiddels zijn bijna alle citaten voorzien van bron en daarmee definitief geworden. Een resultaat dat bereikt is door gedegen zoekwerk, vasthoudendheid en verder het gewoon niet kunnen hebben dat je iets niet kunt vinden.

Nu moeten de citaten nog voorzien worden van "koppen" ofwel een afbeelding van de geciteerde. Ik vermoed dat dit wel gaat lukken, we hebben al heel veel foto’s op het Internet gezien. Waar ligt nu die uitdaging? Wat mij betreft in het feit dat we rekening moeten houden met copyright!

Er zijn twee bronnen waar ik het een en ander nagezocht heb: de website van SURF en Ius Mentis, de website van Arnoud Engelfriet over internetrecht en intellectueel eigendom.
Op de site van SURF staat:
  • Het auteursrecht (exploitatie- en persoonlijkheidsrechten) begint vanaf de creatie van het werk en loopt (in de hele EU) door tot 70 jaar na de dood van de maker. In zijn plaats wordt het dan door zijn erfgenamen uitgeoefend. De exploitatierechten gaan automatisch op de erfgenamen over (en zij kunnen die vervolgens weer licentiëren of exclusief aan een ander overdragen). [...] Onder ‘verveelvoudigen’ valt iedere vorm van kopiëren, met inbegrip van digitaliseren en downloaden, maar ook het maken van een compilatie, het opnemen van (delen van) een werk in een databank of het opnieuw gebruiken van delen ervan in een nieuw werk.

  • In het fotogedeelte van Ius Mentis lees ik:
  • Het overnemen van (een deel van) een afbeelding, foto, tekening of ander beeld is toegestaan om dat beeld aan te kondigen, te bekritiseren of te bespreken. Hergebruik van beeld als versiering is niet toegestaan.

  • Dit gaat wat lastig worden. Ik denk dat het hier geen verschil maakt of we een foto in een boek vinden of op het internet. Van elke foto die we vinden, in een boek of via het Internet: iemand heeft deze foto gemaakt, of het nou een foto is van Fellini of van een afbeelding van Confucius. Misschien moet een specialist zich hier eens over buigen.

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten